Leden van Verdienste

Benoeming tot lid van verdienste is een eerbetoon aan een lid voor alle zaken die hij/zij voor de vereniging heeft gedaan.

Een voorstel voor benoeming tot lid van verdienste wordt meestal door het bestuur aangedragen, maar dit kan ook door de leden worden gedaan. Het voorstel wordt door het bestuur beoordeeld en alleen het bestuur heeft de bevoegdheid om iemand tot lid van verdienste te benoemen. Men is lid van verdienste voor het leven, tenzij het Lid van Verdienste zijn / haar lidmaatschap verliest door royement van het lidmaatschap, of als het lid aangeeft af te zien van de titel Lid van Verdienste.

ENTAC kent de volgende Leden van Verdienste:

 

 Ineke Muijser Dick GroenewoudtGerald HoogeveenCyril Loohuis
 René Markerink Cindy ClausArjan ter RietTom Coenen
 Wilko Busschers Ruben BoschMartin van Honk
 
 Erik Claus Nico van DiepenThijs Smit