Ereleden

Erelid van de Enschedese Tafeltennis Club word je natuurlijk niet zomaar. Het is een benoeming voor iemand die van aanzienlijke en waardevolle betekenis is voor de vereniging of dit in het verleden geweest is. Zo'n persoon wordt geëerd met de benoeming tot erelid van de Enschedese Tafeltennis Club "ENTAC".

 

Een lid kan worden voorgedragen door het bestuur van ENTAC, maar ook door de leden. Een (kandidaat-)erelid wordt vervolgens voorgedragen en benoemd in en door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Dit betekent dat een benoeming van een persoon tot erelid moet gebeuren met toestemming van de leden. De reden hiervoor is dat een erelid vrijgesteld wordt tot het betalen van contributie.

 

Men is erelid voor het leven (tenzij het erelid) zijn / haar lidmaatschap verliest door royement van het lidmaatschap, of als het erelid aangeeft af te zien van het erelidmaatschap.

 

ENTAC kent de volgende ereleden:

- Wim Krom († 25-09-2015)

- Erik Claus

- Martin van Honk